Professor

 • Guan, Yongpei
 • Kaber, David B.
 • Uryasev, Stanislav

Associate Professor

 • Akcali, Elif
 • Tufekci, Suleyman

Assistant Professor

 • Alvarado, Michelle McGaha
 • Giang, Wayne Chi Wei
 • Hicklin, Karen Theodora
 • Hu, Boyi
 • Kazachkov, Aleksandr
 • Liu, Hongcheng
 • Reisi Gahrooei, Mostafa
 • Sun, Xu
 • Xian, Xiaochen
 • Yang, Yu
 • Zhong, Xiang

Distinguished Professor

 • Pardalos, Panagote M.